Mã GRABBIKEXA giảm 10% tối đa 20k x 10 chuyến Grabbike/Grabbike Premium, cước phí tối thiểu 50k

Code HSD: còn 1 tuần
Truy cập ứng dụng để biết thêm chi tiết
ABBIKEXA Get Code
100% Success

Mã GRABCARXA giảm 20% tối đa 50k x 10 chuyến GrabCar/GrabCar Plus, cước phí tối thiểu 80k

Code HSD: còn 1 tuần
Truy cập ứng dụng để biết thêm chi tiết
RABCARXA Get Code
100% Success

Mã Dedang nhận ưu đã 70% x07 Grabbike/ GrabCar và x3 Grabfood

Code HSD: còn 1 tuần
Áp dụng cho thuê bao lần đầu liên kết thẻ ATM thành công
Dedang Get Code
100% Success

Mã SANBAY giảm đến 200k khi đi GrabCar

Code HSD: còn 1 tuần
Phi trường đường xa đặt GrabCar tiết kiệm đến 200k
SANBAY Get Code
100% Success

Grab – Mang cơ hội đến với tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân hoặc khả năng.

Cung cấp giải pháp công nghệ để kiến tạo những đô thị thông minh hơn, an toàn hơn.