Voucher Đồ uống mới nhất

Mã TETLUC8H giảm 50% tối đa 25k cho đơn từ 20k

Áp dụng khi thanh toán trên app Now x Shopee
TETLUC8H Get Code
Đã hết hạn

Mã GRO1NCFT1 giảm 10% tối đa 25k cho đơn từ 150k

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định.
RO1NCFT1 Get Code
Đã hết hạn

Mã BIALIXI giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K

Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Bia Heineken, Tiger, Strongbow, Larue, Bia Việt chính hãng.
BIALIXI Get Code
Đã hết hạn

Mã CBSVHA20 giảm 50k cho đơn hàng tối thiểu 300k

Áp dụng cho một số sản phẩm Hàng Quốc Tế trên app Shopee....
Xem thêm
Áp dụng cho một số sản phẩm Hàng Quốc Tế trên app Shopee.

Thu gọn

CBSVHA20 Get Code
Đã hết hạn

Mã FMCGMARTJAN03 giảm 10% tối đa 60k cho đơn từ 250k

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 tháng)....
Xem thêm
Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 tháng).

Thu gọn

ARTJAN03 Get Code
Đã hết hạn

Mã FMCGMARTJAN04 giảm 20% tối đa 100k cho đơn từ 400k

Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 tháng)....
Xem thêm
Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 tháng).

Thu gọn

ARTJAN04 Get Code
Đã hết hạn
AMGIA20K Get Code
HSD: còn 1 tuần
AMGIA10K Get Code
HSD: còn 1 tuần