Voucher Điện thoại mới nhất

Mã PG2021 giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 250K

Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục P&G_HB 2021. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần
PG2021 Get Code
Đã hết hạn

Mã ELLIXI giảm ngay 10% tối đa đ1tr cho đơn từ đ1tr

Mã áp dụng trên App & web cho các sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt....
Xem thêm
Mã áp dụng trên App & web cho các sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.

Thu gọn

ELLIXI Get Code
HSD: còn 1 tuần

Mã ELSHOCK giảm 7% tối đa 300.000đ cho đơn từ 1.000.000đ

Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt....
Xem thêm
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.

Thu gọn

ELSHOCK Get Code
HSD: còn 4 ngày

Mã ELJAN300 giảm 6% tối đa 300.000đ cho đơn từ 3.000.000đ

Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt....
Xem thêm
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.

Thu gọn

ELJAN300 Get Code
HSD: còn 4 ngày

Mã ELJAN1TR giảm 3% tối đa 1.000.000đ cho đơn từ 10.000.000đ trên ứng dụng Shopee

Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt....
Xem thêm
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.

Thu gọn

ELJAN1TR Get Code
HSD: còn 4 ngày

Mã ELRETAIL giảm 3% tối đa 150k cho đơn từ 500k

Mã áp dụng trên App & PC cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt...
Xem thêm
Mã áp dụng trên App & PC cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt

Thu gọn

ELRETAIL Get Code
Đã hết hạn

Mã ELTECHZONE giảm 6% tối đa 500k cho đơn từ đ 3tr

Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt....
Xem thêm
Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình, không áp dụng cho Flash sale và một số sản phẩm đặc biệt.

Thu gọn

TECHZONE Get Code
HSD: còn 1 tuần